Oppstartsamtaler 2020

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

mandag 17. august 2020

Oppstartsamtaler ved skolestart høsten 2020 gjennomføres mandag 17. august. Invitasjon til oppstartsamtalen er sendt per post 6. og 7. august, der står det også informasjon om oppmøtetidspunkt, kontaktlærer for din klasse og oppmøtested. 

Dersom du ved 3. inntaket har takket ja til en annen skoleplass enn den du har fått innkalling til, så ber vi deg se bort fra denne innkallingen.  

Elev- og foresattopplysninger

Visma InSchool er foreløpig ikke åpnet for registrering av foresatte.
Viken forventer at primærforesatt vil kobles til elevens bruker i VIS onsdag 19. august.
Det publiseres oppdatert informasjon på hjemmesiden vår så snart systemet er åpnet.

Opplysninger om elev og foresatte registreres i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Foresatt(e) identifiserer seg med ID-porten, som henter informasjon fra det sentrale folkeregister (DSF), hvor elevens primærforesatt er definert på hver elev. Når foresatt er registrert i VIS kan de logge inn for å registrere seg med mobilnummer, e-postadresse og legge til den andre foresatte. Ved innlogging finner foresatt informasjon om hvordan deres kontaktopplysninger vil brukes av fylkeskommunen. 
Innlogging i VIS: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/visma-inschool/, velg Åssiden videregående skole.
Foresatte må registrere mobilnummer og epost i VIS for å kunne motta all informasjon fra kontaktlærer om fravær, informasjon fra skolen og beredskap.


I forbindelse med oppstartsamtalen må du også skrive under på skolens IKT reglement (PDF, 159 kB) (se info om elev-PC-ordning her og avtale for leasing/privat PC), reglement for utlån av lærebøker (PDF, 916 kB) og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd. 
Velg elev-PC-avtale og signer på Leasing PC-avtale (PDF, 164 kB) eller Privat PC-avtale (PDF, 165 kB)

Fyll ut svarene i oppstartsamtale-skjema (PDF, 182 kB) og ta med til oppstartsamtalen. Ta deg god tid til dette og noter svarene dine på arket. Diskuter gjerne spørsmålene med dine foresatte. Innholdet er selvfølgelig dekket av skolens taushetsplikt.

Utstyrsliste 2020-2021
Start innkjøpet av utstyr tidlig og møt forberedt til skolestart:
TIP (teknikk og industriell produksjon) se her (PDF, 108 kB).
RM (restaurant og matfag) se her (PDF, 77 kB).

Utstyrsstipend kan du søke om på lanekassen.no
Les mer her om endringer i lånekassen.

Til toppen