Undersøkelse om skolemåltid

Denne uken gjennomføres frivillig spørreundersøkelse om skolemat ved Åssiden vgs.

Grøt og banan - Klikk for stort bilde Getty Images/ Arx0nt  

Om undersøkelsen

Skolematundersøkelsen er en spørreundersøkelse, som skal gjennomføres på videregående skoler i Viken i uke 5-7, Åssiden videregående skole gjennomfører denne i uke 6. Spørsmålene omhandler blant annet mat- og måltidsvaner, trivsel, konsentrasjon, læring, deg og familien din. Det vil ta ca. 10 minutter å besvare spørreskjemaet.

Hvem står bak undersøkelsen?

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Spørreundersøkelsen vil også gjennomføres ved videregående skoler i Vestland fylke og Oslo kommune.

Hvorfor undersøkelsen gjennomføres

Viken fylkeskommune vil bruke resultatet fra undersøkelsen i planlegging- og evalueringsarbeid av gratis skolemåltid. Resultatene vil også benyttes i forskning- og utviklingsprosjekter, der målet er å fremskaffe ny kunnskap om skolemåltidet i Norge.

Om deltakelsen, personvern og anonymitet

Ved å svare på undersøkelsen hjelper du oss i planleggingen og evalueringsarbeidet av et gratis måltid. Videre er dine svar et viktig bidrag til forskning om mat og måltider i skolen.

Spørreundersøkelsen er anonym. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner ut i fra de svarene som blir avgitt. Det er frivillig å svare på undersøkelsen og du bestemmer selv om du ønsker å besvare. Dersom du svarer, har du gitt samtykke til å delta. Dersom du ikke vil delta, kan du la være å svare. Dersom du ombestemmer deg underveis i utspørringen, lar du være å levere inn skjemaet. Etter at skjemaet er levert, kan svarene ikke trekkes tilbake fordi de er levert anonymt og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner, heller ikke via indirekte opplysninger eller skjulte elektroniske spor som IP-adresse.

Ved spørsmål kontakt:

Fylkeskommunen v/

Spesialkonsulent Magne Skaalvik: magnes@viken.no

Folkehelseinstituttet v/

Prosjektkoordinator Cathrine Kolve: CathrineSolheim.Kolve@fhi.no

Prosjektleder Elling Bere: EllingTufte.Bere@fhi.no

Til toppen