Tett samarbeid med næringslivet - Ny maskin til elektrofag

-Med denne maskinen kan vi jobbe med mange kompetansemål på tvers av fagområder innen elektrofag, sier lærer Tom-Erik Eng. Han og elevene på automasjonsteknologi er fornøyd med den kostbare maskinen, som avdelingen nettopp har fått donert av samarbeidspartner Mills AS avd. Drammen. Klikk for stort bilde 

-Det er spennende og relevant for det vi jobber med, sier elev Jonas Holtet om maskinen. Den er opprinnelig en pakkemaskin med svært høy prislapp, som har vært brukt Mills AS sin salatproduksjon. Ifølge avdelingsleder Tom-Egil Gulbrandsen består maskinen av moderne automasjonsteknologi som elevene kan lære mye av å bruke. -Vi har blant annet planer om å bygge om styringssystemet og utvikle software selv, forklarer han. Elevene er også begeistret for det nye redskapet de kan benytte i undervisningen. -Den er annerledes enn de andre maskinene vi jobber på, uttaler Emili Hole, som synes det er positivt å få jobbe på en maskin som kommer rett fra bransjen hun snart selv skal bli en del av.  

Maskinen ble donert til skolen etter en prosess med ombygging og utvidelse av produksjonsområdet hos Mills AS avd. Drammen. -Elektrofag er en av avdelingene som har et godt samarbeid med næringslivet. Slike samarbeid er svært viktig for både skolen, elevene og bransjen selv. Vi ønsker å tilby opplæring som er relevant for arbeidslivet, og legge til rette for at så mange som mulig får praksis- og læreplass. For næringslivet er Åssiden en viktig rekrutteringsarena, sier rektor Ann-Mari Henriksen.

Klikk for stort bilde 
Klikk for stort bilde 

Til toppen