Rødt nivå fra mandag 09. november – Elevene sendes hjem tidlig fredag 06. november

Fra mandag 9. november skal Åssiden videregående skole drives etter rødt nivå på regjeringens trafikklysmodell. Dette avgjorde Viken fylkeskommune torsdag. For elevene innebærer det endringer i deres skolehverdag. Fredag 6. november sendes elevene puljevis hjem tidligere enn vanlig, mens de ansatte planlegger organiseringen av skoledriften fremover.Klikk for stort bilde   

Rødt nivå innebærer ikke at Åssiden videregående skole stenger, men at deler av undervisningen vil foregå som digital hjemmeskole. Skolen prioriterer opplæring i praktiske fag i elevenes oppmøtetid på skolen.

I tillegg vil elever med behov for tilpasset opplæring, som ikke kan nyttiggjøre seg av digital opplæring, få et større tilbud på skolen. Dette gjelder også elever i sårbare grupper.

Det er uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde. På nåværende tidspunkt planlegger skolen drift på rødt nivå fire uker frem i tid. Her kan det komme endringer basert på smittesituasjonen i vårt område.

Informasjon om elevenes timeplaner og oppmøtetid vil bli klargjort og publisert i løpet av helgen. Vi ber dere derfor følge nøye med på elevenes Teams og skolens hjemmeside.

Til toppen