Endringer i lånekassen

Endringer i lånekassens regler for neste skoleår

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021. Les om de viktigste regelendringene her:

https://lanekassen.no/nb-NO/Hovedmeny/For-laresteder/nyhetsarkiv/endringer-i-lanekassens-regler-for-2020-2021/

Informasjon om tilleggslån

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Fristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona

Til toppen