Har du spørsmål om skoleplass, ventelister og inntak?

Her er informasjon for deg som står på venteliste ved Åssiden videregående skole eller ønsker å registrere deg på lokal venteliste.

Vi tar kontakt med deg når du står først på ventelisten og vi har en ledig plass

Når vi tar kontakt, må du gi et raskt svar. Tenk deg godt om i forkant, og vær tilgjengelig på telefonnummeret du har oppgitt.
Dersom vår henvendelse ikke er besvart i løpet av en 24-timers periode regnes søkeren for å ha sagt nei til skoleplassen ved ikke å være tilgjengelig.

Ønsker du å sette deg opp på lokal venteliste?

Dersom det fortsatt er ledig skoleplasser etter at alle prioriterte søker har fått tilbud, kan det være aktuelt å ta inn søker fra lokal venteliste.

Registrer deg på lokal venteliste for det aktuelle årstrinn:

VG1  VG2  VG3

Hvis du ikke ønsker plassen du har kommet inn på, ber vi deg informere skolen om dette snarest.

OPUS voksenopplæring

Alle som har fått tilbud om skoleplass har fått brev om dette per post/digipost. Dersom du ikke ønsker tildelt skoleplass ber vi om at du gir beskjed om dette snarest. Kan du ikke møte første skoledag er det viktig at du gir beskjed om dette for å beholde din plass.

Ønsker du å stå på venteliste? Alle søknader må registreres via vigo.no.

Alle søknader som er registrert etter 15. juni vil ikke bli behandlet før etter 15. september på grunn av skolestart.

OPUS - Kontaktinformasjon 

Til toppen