Fraværsføring – informasjon til elever og foresatte

Helserelatert fravær må meldes, dokumenteres og føres på riktig måte. Elever og foresatte melder og dokumenterer alt fravær i Visma inSchool (VIS).

Unntakene på fraværsregelen fortsetter, og helserelatert fravær skal ikke telle på vitnemål og kompetansebevis. Det stiller krav til både elever, foresatte og ansatte når det gjelder måten å melde fravær, måten å dokumentere fravær og måten å føre fravær.

Egenmelding og midlertidig fraværskode i Visma InSchool

I forbindelse med den midlertidige forskriftsendringen på fraværsregler i perioden 24. august til 31. oktober, bruker Viken-skolene følgende fraværskode i VIS: «R – Dokumentert fravær helsegrunner 24.08.20 - 31.10.20».

  • Fraværskoden kan kontaktlærer og faglærer registrere både på time- og dagsfravær, etter godkjent egenmelding fra elever og skriftlig bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år.
  • Fraværskoden innebærer at elevens fravær ikke telles på fraværsgrensen og ikke blir med på vitnemål og kompetansebevis.  

Dette betyr at tidligere informasjon om at eleven må søke om fratrekk av fravær på vitnemål og kompetansebevis, ikke gjelder for dokumentert fravær av helsegrunner i perioden 24.08.-31.10.2020. 

Søknads- og registreringsprosessen i Visma InSchool

  • Eleven melder inn dokumentert dags- eller timefravær under «Mine søknader» - «Melding om fravær» - «Opprett egenmelding» på fravær som er passert, i Visma InSchool. Her lastes dokumentasjonen opp. Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som eleven laster opp som dokumentasjon.
  • Kontaktlærer og faglærer får systemvarsel om søknaden og behandler den i Visma InSchool. Ved godkjennelse, sørger kontaktlærer/faglærer for at fraværskoden «R - Dokumentert fravær helsegrunner 24.08-31.10.2020» brukes. (Den nye R-koden vises foreløpig ikke i VIS. Enn så lenge vil dokumentert helsefravær føres med fraværskoden "!", markert med "Unntak". Vi retter dette når R-koden er klar til bruk.)

Du finner veiledning på søknadsprosessen i Visma InSchool her

Grunnet problemer med automatisk integrasjon fra folkeregisteret til Visma InSchool, vil foresatte ikke få tilgang til å logge seg inn på Visma InSchool før etter høstferien. Skolene kan heller ikke legge inn foresatte manuelt, da dette vil kunne forstyrre den automatiske innleggingen. Det er ikke gitt noen spesifikk dato, men vi publiserer informasjon på hjemmesiden så snart det er klart.

Til toppen