Oppmøteplan for uke 49

Oppdatert fredag 27.november. Uke 49 blir en ny uke på rødt nivå. Opplæringen blirKlikk for stort bilde organisert som en blanding av undervisning med fysisk oppmøte på skolen og digital hjemmeskole. Her er avdelingenes planer for oppmøte i uke 49:    
 

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres som digital hjemmeskole. Innleveringsfrist settes til samme dag som elevene har faget på sin timeplan, dersom ikke annet er avtalt med faglærer. Dersom det er elever som ikke leverer sine oppgaver, blir det tatt en vurdering på om disse elevene skal kalles inn til kroppsøving med fysisk oppmøte på skolen.

 

Restaurant- og matfag \ kombinasjonsklassene

Klasse

Dag og tidspunkt

Dag og tidspunkt

Dag og tidspunkt

Dag og Tidspunkt

1RMA

Tirsdag kl. 09.00

Halv klasse

Onsdag kl.09.00
Halv klasse

Fredag kl. 07.45

 

1RMB

Tirsdag kl. 09.00
Halv klasse

Onsdag kl.09.00
Halv Klasse

Torsdag kl. 07.45

 

1RMC

Mandag kl.09.00

Fredag kl. 07.45

 

 

1RMD

Mandag kl 09.00

Tirsdag kl. 09.00

Onsdag 09.00

Torsdag kl. 09.00

2KOA

Mandag kl 07.45

Fredag kl. 08.30

 

 

 

2KOB

Mandag kl. 07.45

Torsdag kl. 08.30

 

 

 

2MFA

Mandag kl. 09.00

Gjelder de som ikke har YFF-bedrift

Onsdag kl. 07.45

Hele klassen

Torsdag kl. 09.00

Halv gruppe

Fredag kl. 09.00

Halv gruppe

Kombi A

Mandag kl. 07.30

Onsdag kl. 07.30

Fredag kl. 07.30

 

Kombi B

Mandag kl. 07.30

Onsdag kl. 07.30

Fredag kl. 09.30

 

Kombi C

Mandag kl. 07.30

Onsdag kl. 07.30

Fredag kl.07.30

 

Kombi D

Tirsdag kl. 07.30

Torsdag kl. 07.30

 

 

Kombi E

Tirsdag kl. 07.30

Torsdag kl. 07.30

 

 

VRMA

Tirsdag Kl.08.30

 

 

 

VKOA/VMFA

Onsdag Kl.08.30

 

 

 

VG3 Skole Kokk/konditor

Egen avtale med lærer

 

 

 

Når du ikke møter på skolen, møter du på teams etter avtale med lærer.

 

Elektro og datateknologi

Klasse Dag Oppmøte kl. 
1ELA-1 Torsdag  07:30 - 15:00
1ELA-2 Tirsdag 07:30 - 15:00
1ELB-1 Torsdag  07:30 - 15:00
1ELB-2 Tirsdag 07:30 - 15:00
1ELC-1 Fredag 07:30 - 15:00
1ELC-2 Onsdag 07:30 - 15:00
1ELD-1 Fredag 07:30 - 15:00
1ELD-2 Onsdag 07:30 - 15:00
1ELE-1 Onsdag 07:30 - 15:00
1ELE-2 Mandag 07:30 - 15:00
2ELA-1 Mandag  09:30 - 15:00
2ELA-2 Tirsdag 09:30 - 15:00
2ELA-2 Onsdag 07:30 - 09:00
2ELB-1 Mandag 07:30 - 13:00
2ELB-2 Tirsdag 07:30 - 13:00
2ELB-2 Onsdag 09:30 - 11:00
2ELC-1 Tirsdag 07:30 - 13:00
2ELC-2 Fredag 07:30 - 13:00
2ELC-2 Onsdag 11:30 - 13:00
2AUA-1 Onsdag 09:30 - 15:00
2AUA-2 Fredag 09:30 - 15:00
2KVA-1 tirsdag 08:00 - 14:00
2KVA-2 Torsdag  08:00 - 14:00
2DEA-1 Mandag 09:30-14:00
2DEA-2 Torsdag  09:30-14:00
3AUA-1 Man-fre 07:30 - 16:00
3AUA-2 Man-fre 07:30 - 16:00
VG3 EL- 1 man-tirs-fred 07:30 - 15:00
VG3 EL-2 Tirs-Tors 07:30 - 15:00


Bygg- og anleggsteknikk

Vg1: Digital hjemmeundervisning på Teams mandager og torsdager. Tirsdager, onsdager og fredager blir det praksis på skolen med halve klasser fra 07:30-13:30.

Vg2: Mange elever er utplassert i bedrift eller jobber ute med lærer, de øvrige får et tilbud inne på skolen i mindre grupper de dagene det ikke er praksis.

2BYA-2BYB-2BYC-2BYD-2TTA: Digital hjemmeundervisning på Teams tirsdager og onsdager. Praksis mandager og torsdager, for noen elever også fredager.

2KEA-2KEB: Digital hjemmeundervisning på Teams tirsdager, onsdager og fredager. Praksis mandager og torsdager.

2OFA: Digital hjemmeundervisning på Teams onsdager og fredager. Praksis mandager, tirsdager og torsdager.

Informasjon om fysisk oppmøte og digital hjemmeundervisning både for Vg1 og Vg2 deles på Teams.

 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Avdelingen fortsetter med en kombinasjon av hjemmeundervisning og undervisning på skolen. All informasjon og oppdateringer legges fortløpende ut på teams.
 

Helse og oppvekstfag

Klasse:

Undervisning uke 49:

Vg1 

Elevene møter halv klasse annenhver dag, bortsett fra de som er i karantene. De har hjemmeundervisning etter avtale med kontaktlærer

Vg2 helsefagarbeider

Digital hjemmeundervisning mandag og fredag. Elevene tas inn i grupper på 5 stk om gangen med praksis på skolen. Se detaljert liste i corona/helsefagarbeider

Vg2 helseservice

Mandag: Fysisk oppmøte på skolen gruppevis.

Tirsdag: Praksis, fysisk oppmøte på skolen for de som ikke er i praksis.

Onsdag: Praksis, digital hjemmeundervisning for de som ikke er i praksis.

Torsdag og fredag: digital hjemmeundervisning

Vg2 og vg3 hudpleie

Digital hjemmeundervisning. Praksis på skolen ut i fra oppsatt plan

 

Vg3 tannhelsesekretær

Elevene er inne på skolen i mindre grupper etter oppsatt plan mandag til og med torsdag.

 

Vg3 apotektekniker

Digital hjemmeundervisning/ noe aktivitet i skoleapoteket. Praksis torsdag og fredag

 

Teknologi- og industrifag

Klasse Dag Oppmøte kl. 
1TIA-1 Onsdag 07:30 - 14:30
1TIA-2 Torsdag 07:30 - 10:45
1TIA-2 Torsdag 11:15 - 12:45
1TIB-1 Fredag 07:30 - 10:45
1TIB-1 Fredag 11:15 - 12:45
1TIB-2 Mandag 09:15 - 15:00
1TIC-1 Torsdag 07:30 - 14:30
1TIC-2 Onsdag 11:15 - 12:45
1TIC-2 Onsdag 13:00 - 14:30
1TID-1 Torsdag 09:15 - 12:45
1TID-1 Torsdag 13:00 - 14:30
1TID-2 Tirsdag 07:30 - 15:00
1TIE-1 Fredag 07:30 - 15:00
1TIE-2 Tirsdag 07:30 - 10:45
1TIE-2 Tirsdag 11:15 - 12:45
1TIF-1 Torsdag 07:30 - 14:30
1TIF-2 Mandag  09:15 - 10:45
1TIF-2 Mandag 11:15 - 14:30
2PIA Torsdag 07:30 - 14:30
2PIA Fredag 07:30 - 10:45
2PIB Mandag 09:15 - 14:30
2PIB Tirsdag 07:30 - 12:45
2BLA Tirsdag 07:30 - 12:45
2BLA onsdag 09:15 - 14:30
2BLA Torsdag 07:30 - 12:45
2KJA - 1 mandag 08:00 - 14:00
2KJA - 1 tirsdag 08:00 - 14:00
2KJA - 2 Onsdag 08:00 - 14:00
2KJA - 2 fredag 08:00 - 14:00
VG3 Kjøretøy man - fre 07:30 - 15:00

 

Avdeling for medier og kommunikasjon

VG3 Påbygg- egen gruppe på skolen G116. Resten hjemmeundervisning.

VG3 Påbygg kveld - digital hjemmeskole

VG3 MK – På skolen i små grupper i praktiske mediefag. Oversikt på teams. 

VG2 MK - På skolen i små grupper i praktiske fag. Oversikt på teams. 

VG1MK – Veksling mellom undervisning på skolen og digitalhjemmeskole. Oversikt legges ut på teams av kontaktlærere.  

VG1IM – Undervisning på skolen  

VG2IS - Undervisning på skolen

OPUS voksenopplæring

 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

Onsdag 

 

 

Torsdag 

 

Fredag 

 

Verksted bygg D 

Kl. 08:30-14:00 

VBAA, PF-lærere Jan og Stig 

  

 

 

 Verksted bygg D 

Kl. 08:30-14:00 

VBAA programfag

lærere Jan og Stig  

 

Verksted bygg D  

Kl. 08:30-14:00  

VBYA programfag

lærere Jan og Stig 

 

 

Verksted bygg D  

Kl. 08:30-14:00  

VBYA programfag

lærere Jan og Stig 

 

 

Rom 115 bygg G

0830-14.00

Matte m/Ragnhild

Rom 115 Bygg G 

VBYA 

Kl. 10-30 12:15 

Norsk m/Julia 

Kl.12:30-14:00 

Engelsk m/Jostein

 

Rom 253 bygg D 

Kl. 08.30- 12:15 

VBYA + VRMA/VMFA Matte m/Ragnhild

 

 

 

YRKESKOMP

KL: 0830-14.00

Verksted bygg D  

lærere Jan og Stig  

 

YRKESKOMP

KL: 0830-14.00

Verksted bygg D

lærere Jan og Stig  

 

 

YRKESKOMP

KL: 0830-14.00

Verksted bygg D 

lærere Jan og Stig  

 

Rom 115 Bygg G 

Kl. 17:00 – 20:00

VPBA

Naturfag m/ Masoud

 

Restaurant + kjøkken Bygg F                                    08:30-14:00                                VRMA programfag                    lærer Simon

Restaurant + kjøkken Bygg F                                    08:30-14:00                       VRMA/VMFA programfag            lærer Simon

Rom 119, Bygg D                       08:30 – 14:00                            VHEA Test m/vakt Toril

Lærer Aud

 

 

 

Rom 119 bygg G

08:30 – 14:00

VHEA

Norsk m/Julia

Matematikk m/Masoud 

Rom 115 bygg G                                           KL. 08:30 – 14:00                         VHSD                                            Norsk m/ Frode                            Eng m/ Bahman

Rom 115 bygg G                                            KL. 08:30 – 14:00                 VHSD - liten gruppe                                    Norsk m/ Frode                         

 

 

Rom 115, bygg G

Kl. 08:30-11:00:

½ klasse VPBA historie

11:00-11:30 – vasking av rom

Kl. 11:30-14:00

½ klasse VPBA historie

m/Marianne

 

Rom 131Bygg G

 

Kl. 12:00 – 15:00

VBUA

Naturfag m/Masoud

 

 

 

 

 

Privatisteksamen helsesekretær uke 49 og 50

01.12.20

ROM: 131                                                                Kl. 1100-1300

02.12.20

ROM: 130 OG 131                                                   Kl. 0830-1730

03.12.20

ROM: 131                                                                Kl. 1100-1300

04.12.20

ROM: 130 OG 131                                                   Kl. 0830-1730

08.12.20

ROM: 112                                                                 Kl. 1100-1300

09.12.20

ROM: 130 OG 131                                                   Kl. 0830-1730

10.12.20

ROM: 112                                                               Kl.1300-1500                              

11.12.20

ROM: 130 OG 131                                                   Kl. 0830-1730

Til toppen