Elevundersøkelsen gjennomføres i desember

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som årlig gjennomføres på alle landets skoler. Den gir oss viktig informasjon om elevenes opplevelse av trivsel og læring på skolen, og er derfor et betydningsfullt verktøy i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Dataene fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.Klikk for stort bilde Reidun Halle  

Undersøkelsen er anonym og frivillig for elevene. Skolen har imidlertid et sterkt ønske om at så mange elever som mulig deltar, for å få et mest mulig reelt bilde av situasjonen på Åssiden. 

Derfor settes det av tid i undervisningen til å gjennomføre undersøkelsen i løpet av de to første ukene i desember.

Du kan lese mer om formålet og spørsmålene elevene tar stilling til i undersøkelsen her: spørsmål i elevundersøkelsen, informasjon til foreldre om elevundersøkelsen er tilgjengelig på ulike språk her.

Til toppen