Dette kan foresatte se i Visma!

Her er en oversikt over hva foresatte har tilgang til i VismaVisma In School -ikon - Klikk for stort bilde Visma  InSchool!

Foresatte har tilgang til:

  • Personalia
  • Klasser og grupper
  • Timeplan
  • Kontaktopplysninger
  • Læreplan
  • Historikk – Her får foresatte se en totaloversikt over fraværet, men ikke tilgang til tidspunktet eleven var fraværende

 

Datatilsynet sin begrunnelse for dette er: 

  • «Foresatte skal ikke ha tilgang til elevens dialog med lærer om fravær»
  • «Kontinuerleg tilgang til fråværsinformasjonen er inngripande overfor dei eldre elevane» og «Datatilsynet meiner at dei føresette bør ha rett til informasjon om når barnet har passert grensa for akseptabel fråvær, men dei bør ikkje kunne logge seg inn og sjekke at Ola mellom anna var vekke to timar på tysdag og ein time for tre veker sidan.»

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/

Visma InSchool - Klikk for stort bilde CC0  

Påminnelse om at elever over 18 må gi samtykke for at foresatte skal kunne få denne tilgangen:

Samtykke fra elever over 18 år

For å kunne fortsette praksisen med skole-hjem-elev-samarbeid også etter at eleven er myndig, kreves samtykke fra elev og foresatt. Dersom elev og foresatte ønsker å videreføre en slik praksis, ber vi om at det signeres på dette skjemaet som leveres til skolen. Last ned skjema her (PDF, 135 kB).

Til toppen