Bli kjent med elevrådslederen!

Oda Kløverød Thon (17) er skolens elevrådsleder. Hun er opptatt av elevenes rettigheter og vil jobbe for å skape best mulig kommunikasjon mellom elever og ansatte på Åssiden.Klikk for stort bilde   

Hvorfor ønsker du å være elevrådsleder?

Jeg synes det er viktig å fremme elevers rettigheter, og ønsker å kommunisere at vi kan påvirke skolehverdagen mer enn vi tror. Elever kan har mye innvirkning om man bare går frem på riktig måte.

Hva er viktige saker for deg?

Det viktigste er at ingen skal føle seg oversett. Jeg ønsker å jobbe for å få til god kommunikasjon både mellom lærere og elever, og mellom lærere. For å ha en best mulig skole er viktig med gode relasjoner mellom ansatte og elever.

Du er valgt til å representere veldig mange elever. Hvordan opplever du å ha den oppgaven?

Det føles bra. Vi er et fint elevrådsstyre med en representant fra hver avdeling, som møtes ca. annenhver uke. De andre representantene er veldig flinke, og vi har et godt samarbeid.

Selv har du vært elev på Åssiden i halvannet år. Hvordan oppleves skolen fra et elevperspektiv?

Vi er mange! Åssiden er en mangfoldig skole, der jeg opplever at man respekterer hverandre. Jeg synes også det er positivt at skolen er åpen om utfordringer. Det tror jeg kan skape ringvirkninger og føre til at aktuell ungdomsproblematikk også kommer mer i søkelyset på andre skoler.

Også denne høsten har elevene hatt en periode med opplæring på rødt nivå. Har du noen tanker om skolesituasjonen vi er i?

Den har vært utfordrende for mange. Jeg vil gjerne gi creds til både elever og lærere. Alle har måttet være mer selvstendige og jobbe på litt nye måter. Det er færre sosiale arenaer både på skolen og på fritiden. Da er det lett å bli dratt inn i en trist sirkel, og ekstra viktig å være bevisst på å fokusere på de små positive tingene. Egentlig synes jeg alle burde få en pris!

I august vil det starte mange nye elever på vg1. Hva slags skole ønsker du at de skal møte når de blir Åssiden-elever?

At de møter en skole med mye fokus på at folk skal trives, og lærere som er flinke til å tilpasse undervisning.

Til toppen