Aktuelt

Fraværsføring – informasjon til elever og foresatte

Helserelatert fravær må meldes, dokumenteres og føres på riktig måte. Elever og foresatte melder og dokumenterer alt fravær i Visma inSchool (VIS).

Oppmelding til høsteksamen

Frist 15. september.  For deg som fikk 1 eller IV sist vår

Positivt med livsmestring på timeplanen

Dette skoleåret innføres nye læreplaner i alle fag. Nytt er blant annet det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring . -Det er bra med et tema som er relevant for livet videre, sier medieelevene Marveh (17) og Jenny (16) .  

Skolestart høsten 2020

Tirsdag 18. august er første ordinære skoledag for elever ved Åssiden videregående skole.

Foreldremøter høsten 2020

Datoer og tidspunkt for høstens foreldremøter finner du her! På grunn av smittesituasjonen og avstandsregler oppfordrer skolen til at det kun møter en foresatt pr. elev.

Alle foresatte skal registrere kontaktinformasjon

Du kan gjøre dette tidligst i neste uke.  Oppdatert 25. august.

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Skoleskyss - Brakar

Har du spørsmål om skoleplass, ventelister og inntak?

Her er informasjon for deg som står på venteliste ved Åssiden videregående skole eller ønsker å registrere deg på lokal venteliste.

Skolestart og smittevern

Myndighetene har bestemt at skolene skal tilby alle elever et fulltidstilbud på skolen, og at vi skal drive opplæring etter «Gult nivå» i smittevernveilederen for videregående skole. Gult nivå kan du lese mer om her . Noen av de viktigste tiltakene for alle i skolen er: Ingen syke skal møte på skolen, verken elever eller ansatte Vi skal praktisere god hygiene Vi skal unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner Vi skal unngå trengsel og store samlinger Oppstartsamtaler og skolestart i uke 34 Vi oppfordrer alle til at kun 1 foresatt møter med eleven til oppstartsamtale med kontaktlærer. Vi ønsker heller ikke at flere er med, for eksempel yngre søsken. Første skoledag møter elevene direkte i det verksted eller klasserom som de har fått oppgitt av sin kontaktlærer på oppstartstartsamtalen. Elevene vil få faste plasser i verksted eller klasserom der det er mulig. Felles for skolene i Viken fylkeskommune Åssiden vgs er en del av Viken og følger også retningslinjer og presiseringer gitt av skoleeier, det kan du lese mer om her . MERK: Det kan bli endringer Det er skolens hjemmeside som er kanal for felles informasjon til alle. Evt. ny og oppdatert informasjonen om skolens drift vil bli publisert på hjemmesiden, med lenke fra skolens sosiale medier. Vi oppfordrer alle til å følge skolens Facebook og/eller Instagram @assidenvgs.

Til toppen